REGULAMIN XII edycji Festiwalu Pieśni Maryjnych

Temin zgłoszeń do 15 lipca 2023

Rules of 12th edition of Choral Festival Songs to Mary

Deadline for registration : 15th July 2023

 

Wszystkie informacje of festiwalu znajdują się w powyższym pliku.

Prosimy o zapoznanie się. W przypadku pytań prosimy o kontakt:

jareksobkowski@op.pl

 

 

All informationa about our festival you may find in above file.

Please read it carefully. In case of questions please contact:info@poloniacantat.pl

 

 

JURORZY

 
Annalug Hus (Norwegia) Annalug Hus (Norway)
Julia Puchko- Kolesnik (Ukraina) Julia Puchko- Kolesnik (Ukraine)
Richards Dubra (Łotwa) Richards Dubra (Latvia)
Paweł Łukaszewski (Polska) Paweł Łukaszewski (Poland)
Piotr Jańczak (Polska) Piotr Jańczak (Poland)